WINKELWAGEN

Coupon Code: Nieuwsbrief Coupon TvE Copy Code

Gratis Levering 24 Maanden Garantie

Vragen? Bel ons

085-0041048

Ma - Za | 09.00 - 18.00

Privacy beleid

Tijd voor espresso respecteert uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld voor commerciële doeleinden.

In deze privacyverklaring vindt u welke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en hoe dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring te
verbeteren.

 

Contactgegevens

Tijd Voor Espresso:

Corellistraat 12 (geen bezoekersadres)

2901KB, Capelle aan den IJssel 

Nederland

Tel.: 085 - 0041048

Info@tijdvoorespresso.nl


Verwerken persoonsgegevens

Tijd voor espresso verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het begin van ons privacybeleid.


Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tijdvoorespresso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Tijd voor espresso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Bewaren van uw persoonsgegevens

Tijd voor espresso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die we verzamelen voor het afhandelen van een bestelling bewaren we zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. In dit geval worden uw gegevens direct verwijderd. Facturen, met daarop uw (persoons)gegevens, dienen wij gedurende de toepasselijke termijn te bewaren. Onze medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en gegevens die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben verworven.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tijd voor espresso verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze dienst te kunnen uitvoeren werken wij met verscheidene partijen samen;

 

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. De door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om zowel u als ons technische ondersteuning te bieden. Shopify zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden. Shopify is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-beveiliging en een sterk wachtwoord beleid. Het beveiligen via SSL heeft als groot voordeel dat het uw privacy waarborgt. Ook is Shopify een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Om technische informatie, met betrekking tot uw gebruik van de software, te verzamelen maakt Shopify gebruik van cookies. Persoonsgegevens wordt niet door hen verzameld en/of opgeslagen. Om de dienstverlening te verbeteren, behoudt Shopify zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen hun eigen bedrijf te delen. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

Webhosting

Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Shopify. Zij verwerken uw persoonsgegevens voor ons. Deze worden niet voor eigen doeleinden gebruikt. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn, zoals eerder benoemd, geen persoonsgegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo en Sendlane

Onze website maakt gebruik van Klaviyo en Sendlane, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo en Sendlane. Klaviyo en Sendlane zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo en Sendlane beveiligd opgeslagen. Klaviyo en Sendlane maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e mails worden geopend en gelezen. Klaviyo en Sendlane behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsprocessen

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Cookies

Tijd voor espresso gebruikt Analytische, functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies: hierin staan de statistieken van uw internetgedrag welke worden gebruikt voor google Analytics.

Functionele cookies: hierin staan bijvoorbeeld uw producten in de winkelwagen van een webshop of uw aanmelding op Facebook die actief blijft.

Tracking cookies: hierin staat alle informatie waarmee uw profiel wordt gevormd en u gerichte advertenties te zien krijgt.


Wijzigen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tijd voor espresso en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tijdvoorespresso.nl. Wij proberen zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Tijd voor espresso wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tijd voor espresso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tijdvoorespresso.nl


Wijzigingen in het privacybeleid

Tijd voor espresso behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijziging van onze privacy verklaring. Wijzigingen en updates vindt u altijd op deze pagina. Het wordt daarom door ons aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.